POSTER

Docker-G Pub
16
july
2020
20:00
Kyiv, street Naberezhno-Khreschatytska, 5/13
free entrance
ТІКІ Бар
03
july
2020
20:00
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
Бороды Бар
14
february
2020
21:00
Pogreby, Pogrebsky Way, 66
free entrance
ТІКІ Бар
16
february
2020
20:00
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
ТІКІ Бар
23
january
2020
20:00
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
K.Point
21
september
2019
20:00
Kyiv, street Hlibochytska, 72
free entrance
16
july
2020
20:00
Docker-G Pub
Kyiv, street Naberezhno-Khreschatytska, 5/13
free entrance
03
july
2020
20:00
ТІКІ Бар
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
14
february
2020
21:00
Бороды Бар
Pogreby, Pogrebsky Way, 66
free entrance
16
february
2020
20:00
ТІКІ Бар
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
23
january
2020
20:00
ТІКІ Бар
Kyiv, st. Basseinaya 12
FREE ENTRANCE
21
september
2019
20:00
K.Point
Kyiv, street Hlibochytska, 72
free entrance